prim. MUDr.
Zdeněk Vebera
antikoncepce

Recepty na antikoncepci pro registrované pacientky je možné zaslat po telefonické domluvě formou SMS. Je vhodné mít dostatečnou zásobu antikoncepce na období dovolených a prázdnin!

Antikoncepce

antikoncepceAntikoncepce v sobě zahrnuje všechny metody a opatření, které jsou učiněny pro zabránění nežádoucímu otěhotnění. Historie antikoncepce je vlastně stará jako lidstvo samo, ale stále prodělává bouřlivý vývoj. Výběr vhodné antikoncepce je velmi individuální. Závisí především na věku a zdravotním stavu pacientky, na tom, jaký je somatotyp, jaké prodělala choroby, jaká jsou její zdravotní rizika a potřeby, příp. jaké jiné léky užívá a podobně.

Zřejmě nejdůležitějším parametrem antikoncepce však je její spolehlivost, kterou udává tzv. Pearlův index, jenž udává počet nežádoucích otěhotnění při užívání antikoncepce ve vzorku sta žen za rok. Největší číslo tedy udává nejmenší spolehlivost antikoncepce a naopak.

metody antikoncepcespolehlivost
nechráněný pohlavní styk85
spermicidy3 - 21
periodická abstinence20
přerušovaná soulož4 - 18
diafragma6 - 18
kondom2 - 12
nitroděložní tělísko0,8 - 3
kombinovaná hormonální antikoncepce0,1 - 3
gestagenní perorální antikoncepce0,5 - 3
gestagenní injekční antikoncepce0,3
gestagenní implantáty0,04
sterilizace ženy0,4
sterilizace muže0,15

Nejzákladnější metodou je tzv. přirozená antikoncepce - tj. ta, která nevyžaduje žádné lékařské zákroky, užívání léků atd. Patří do ní především sexuální abstinence v plodných dnech ženy (tj. v období od pěti dní před ovulací do tří dnů po ní), symptotermální metody určení plodných a neplodných dnů a přerušovaná soulož (tzv. coitus interruptus).

Spolehlivost těchto metod není příliš vysoká, znamenají dyskomfort a vyžadují vůli a především zodpovědnost partnera. Přerušované souloži se přičítá na vrub většina nechtěných těhotenství - zvláště z důvodu přítomnosti spermií i v předejakulační tekutině a pro velké nároky na sebekontrolu partnera.

Další variantou je bariérová antikoncepce - tato má vyšší spolehlivost než přirozená antikoncepce, ale nižší než hormonální nebo nitroděložní tělíska. Rozdělujeme ji na mužskou a ženskou bariérovou antikoncepci. Nejzřejmější předností bariérové antikoncepce je to, že je schopna chránit i před určitými pohlavně přenosnými chorobami. Její princip spočívá v nastavení "překážky" spermiím - jako je tomu v případě např. kondomu, cervikálního pesaru či vaginální diafragmy. Spolehlivost antikoncepce lze zvýšit použitím spermicidů (látek ničících spermie).

Chemická lokální antikoncepce patří mezi nejstarší metody - již v dávné lidské minulosti ženy používaly různé látky k vyplachování pochvy za účelem zničení spermií. Tyto látky se aplikují bezprostředně před každým (i opakovaným) pohlavním stykem v podobě tablet, čípků, krémů, pěn, vaginálních tampónů. Účinek krémů, pěn a tampónů je okamžitý, u tablet a čípků je nutno počkat 5-10 minut na rozpuštění látky. Doba účinnosti antikoncepce je přibližně 2 - 10 hodin. Výhodou je absence nežádoucích účinků kromě možného lokálního podráždění a alergie, nevýhodou je nízká spolehlivost.

antikoncepceHormonální antikoncepce je dnes ve většině zemí nejrozšířenější formou antikoncepce vůbec. Můžeme ji rozdělit na kombinovanou hormonální antikoncepci a na gestagenní hormonální antikoncepci.
Možnosti užívání a aplikace jsou široké od denního užívání až po několikaletý antikoncepční efekt. Jedná se o tablety, injekce, náplasti, podkožní implantáty nebo nitroděložní tělíska.Preparáty obsahují ženské hormony estrogen a gestagen v různém složení, dávce a kombinaci nebo pouze gestagen.
Kombinovaná antikoncepce obsahuje oba hormony ve formách jedno- až třífázových preparátů

-->Antikoncepce čistě progestinová obsahuje pouze gestagen a je to typ antikoncepce vhodný např. pro kojící ženy, ale i v dalších indikacích.
Výhodou hormonální antikoncepce je především vysoká spolehlivost. Tato forma antikoncepce může však působit i jako ochrana zdraví, mít pozitivní efekt při různých potížích ženy a napomáhat v předcházení různým onemocněním.
Z pozitivních efektů v popředí stojí regulace menstruačního krvácení, snižování krevních ztrát u anemie, léčba premenstruálního syndromu, prevence přenosu infekce a zánětů v malé pánvi, prevence vzniku cyst a nádorů vaječníků, vzniku endmetriozy, léčení akné, maštění a vypadávání vlasů a pod.
Určitou nevýhodou této antikoncepce jsou možné nežádoucí účinky a to zvláště u žen trpících různými chorobami. Opatrnosti nebo dokonce kontraindikace užívání antikoncepce je třeba v případech poruch krevní srážlivosti. U nás jsme schopni nabídnout vyšetření pomocí testů k vyloučení poruch krevní srážlivosti, které jsou vhodné i k vyloučení zvýšeného rizika v průběhu těhotenství nebo při operacích, úrazech, delších letech apod. U tablet je jistou nevýhodou nutnost pravidelného užívání.
Vzhledem k velkému výběru z různých metod, typů, chemického složení, dávkování a forem aplikace, je nutný individuální přístup, vyšetření a konzultace s lékařem.

Nitroděložní tělísko- jež neobsahuje hormony, ale měděnou neo stříbrnou spirálu....,
je další u nás velmi rozšířenou formou antikoncepce. Označuje se zkratkou IUD (intrauterine device) a jde o tělíska, jež v děloze vyvolávají reakci uvolňující látky, jež působí proti oplodněnému vajíčku a spermiím a současně antisepticky. Tato forma antikoncepce je spíše vhodná jako dlouhodobá, zavádí se obvykle na 2 a více let, bez omezení. Dnes není důvod, aby ji nepoužívaly i mladé ženy, které dosud těhotné nebyly a pro něž není hormonální antikoncepce vhodná, protože je to metoda zcela bezpečná.

Nitroděložní tělísko s minimálním obsahem hormonu
S výhodou lze dnes využít možnosti nového dalíšího typu nitroděložního tělíska, které je tvarově stejné jako tělísko bez hormonů, ale obsahuje depotní dávku hormonu-progesteronu, která se podle typu pozvolna vylučuje během 3,5 nebo 5 let v minimální dávce 1000x, resp. 700x menší než je dávka v hormonálních tabletkách. Tento typ antikoncepce vyvolá u drtivé většiny pacientek kompletní amenorrhoe, takže po celou dobu zavedení nemají žádné krvácení. Toto s výhodou zvláště ocení pacientky, které mají velmi silné nebo časté menses a krvácení nebo které mají myomatozní dělohu, protože když si 2-3x nechají zavededou IUD - vyhnou se operaci- odstranění dělohy. Tento typ antikoncepce mohou používat i pacientky s prodělanou žilní trombozou a dalšími hematologickými onemocněními, které jinak žádné hormony užívat nemohou. Hormonální dávka v tělísku působí totiž pouze lokálně takže neroste děložní sliznice a prakticky se do organizmu vůbec nevstřebává. Kontraindikací používání této antikoncepce je minimum a jednorázovou vyšší cenu 5000 nebo 6000 Kč více než vyváží ušetřené výdaje za tabl. HAK, žádné starosti s denním užíváním, měsíčním krvácením a náklady na hygienické potřeby s tím spojenými.

Akutní formou antikoncepce je postkoitální antikoncepce, již je možno použít po nechráněném pohlavním styku. Riziko otěhotnění v období kolem ovulace je 20-30%. Postkoitální (post-coitus = po souloži) antikoncepce znamená užití tabletky gestagenní antikoncepce nebo více tablet určité hormonální antikoncepce co nejdříve po styku, nejvýše do 72 hodin, (ev. zavedením nitroděložního tělíska do 5 dnů.)

Metody postkoitální kontracepce
Hormonální tablety pro postkoitální antikoncepci (tzv.intercepci) jsou volně prodejné v lékárnách bez receptu pro pacientky nad 16 let. Pro 15 a 16leté pouze na recept. Spolehlivost intercepční metody je tím vyšší, čím dříve je po styku aplikována. Přípravky lze rozdělit podle toho, jak dlouho po styku je lze použít.

V případech, kdy již vůbec není další těhotenství žádoucí, je metodou antikoncepce sterilizace. Jde vlastně o chirurgické přerušení u ženy vejcovodů, prováděné nejčastěji laparoskopickou cestou, u muže chámovodů. Tato forma antikoncepce sice nezpůsobuje ani u ženy ani u muže změny organismu, jež by je jinak ovlivnily, je však nevratná a její užití upravuje zákon. Zatím co v USA je to nejfrekventovanější metoda antikoncepce a podobně v Holandsku ji podstoupí 40% lidí starších 45 let, u nás je využívána méně často. V dnešní době nový zákon umožňuje provedení sterilizace na vlastní žádost pro ženy již od 21 r. věku, a to buď bezplatně ze zdravotních důvodů anebo na vlastní žádost za cenu operace, která se pohybuje okolo 10.000 Kč.

Pro zvolení nejvhodnější a nejspolehlivější formy antikoncepce je třeba zvážit mnoho aspektů - doporučujeme tedy konzultaci s gynekologem, jenž poradí pacientce případ od případu. Gynekologická ordinace Prim. MUDr. Zdeňka Vebery je připravena takovéto konzultace a poradenství v oblasti antikoncepce, stejně jako běžné komplexní gynekologické služby poskytnout. Velkou předností praxe je možnost řešení akutních případů bez objednání kdykoliv a vydávání receptů na antikoncepciantikoncepci i pro jinde registrované pacientky, taktéž bez objednání. Výhodou je snadná dostupnost gynekologické ordinace v centru Brna, na Mendlově náměstí.

Více podrobných informací a možnostech antikoncepce naleznete na stránkách www.antikoncepce.cz nebo sdružení soukromých gynekologů ČR – informace pro pacientky - informace o antikocepci

Registrovaným pacientkám nabízíme akutní vyšetření a vydání receptu kdykoli bez objednání. Pacientky registrované mimo Brno přijmeme po předchozí telefonické domluvě.

Gynekologická praxe, Prim.MUDr.Zdeněk Vebera, Brno Mendlovo nám. 17, telefon: +420 608 301 135, +420 543 246 784