prim. MUDr.
Zdeněk Vebera
interupce

V případech, jež nesnesou odkladu, nabízíme pomoc bez zbytečného čekání - možnost provedení interupce!

Interupce

- ambulantně, rychle a diskrétně - celkově 2 - 3 hodiny včetně sledování po zákroku

- bezpečně - v krátkodobé celkové anestezii, podané zkušenou lékařkou, anestezioložkou a zajištěné kompletním anesteziologickým vybavením operačního sálu

- šetrně a bez komplikací - technikou miniinterupce tj. odsátím tenkou plastovou kanylou a pod kontrolou ultrazvuku

- následná kontrola - po 1 týdnu a poradenství o možné antikoncepci

- cena interupce - cena umělého potratu, včetně vstupního vyšetření, ultrazvuku, sepsání žádosti, provedení zákroku je 6.500 Kč. V ceně je zahrnuto i následné sledování pacientky. V případě, že neznáte svoji krevní skupinu, je možné ji zde nechat vyšetřit. U pacientek se skupinou Rh negativních se při zákroku aplikuje injekce Ani- D- gamaglobulinu v ceně + 1.000 kč.Vedle celé škály gynekologické operativy provádíme též interupce.

Interupce, umělé přerušení těhotenství neboli potrat, je menší gynekologická operace, která slouží k ukončení nežádoucího těhotenství. U nás se provádí šetrně v krátkodobé celkové anestezii technikou miniinterupce, tj. odsátím tenkou umělohmotnou trubičkou - kanylou až do 12. týdne těhotenství. Krátký zákrok v celkové intravenozní anestezii a následné sledování trvá asi 3 hodiny. Jako při každé operaci mohou i při provádění interupce nastat komplikace. Nejčastěji jde o nedostatečné vyčištění děložní dutiny a pak následné krvácení, poranění dělohy s nutností laparoskopické operační kontroly nebo zánět dělohy a vejcovodů..
Proto je důležité zvážit předem daná rizika a dobře si vybrat zařízení a operatéra, který tento zákrok provede. Důležité jsou zde zkušenosti a šetrné provedení.

Podmínky provedení interupce

V České republice je umělé přerušení neboli potrat legální zákrok, který lze provést do 12 týdnů těhotenství na vlastní žádost ženy, která dosáhla 16 let věku, nebo od 15 let na současnou žádost rodičů pacientky. Tuto písemnou žádost vystaví gynekolog a žena ji musí ověřit svým podpisem.

Interupce je v podmínkách České republiky plně legální zákrok, o kterém se může žena sama svobodně rozhodnout a nikdo by jí v jejím rozhodnutí neměl bránit. U žen cizí národnosti lze provést interupci pouze, pokud jsou ze států, kde to zákony jejich země povolují. Umělé přerušení těhotenství je nelegální například v sousedním Polsku, kde mají silný vliv katolické tradice. V České republice řeší umělé ukončení těhotenství zákon č. 66 z roku 1986. Tímto zákonem se Česká republika řadí mezi země s liberální potratovou legislativou. Těhotenství je možné ukončit u ženy, která o to požádá, do 12 týdnů bez udání zdravotního důvodu nebo ze zdravotních důvodů, jestliže je ohrožen život nebo zdraví ženy nebo zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu. Po uplynutí 12 týdnů lze uměle ukončit těhotenství, je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu nebo je plod neschopen života. Z genetické indikace lze těhotenství ukončit nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství.

Typy interupce

Technika výkonu umělého potratu se liší podle zařízení, kde je zákrok proveden a podle délky trvání těhotenství: - do 8. - 10. týdne těhotenství se provede miniinterupce, která spočívá v odsátí plodového vejce dutiny děložní. U nás je provedena interupce takto šetrně až do 12. týdne. V nemocnici se odstraňuje plodové vejce klasickou kyretáží v jakémkoliv týdnu.

POUZE v nemocnici lze provést interupci dnes i medikamentozně do konce 7. týdne těhotenství. Pacientka zaplatí 6.000 - 7.000 Kč + 1.000 Kč pokud má krevní skupinu Rh negativní.
Musí být v nemocnici alespoň třikrát vyšetřena a sledována následně minimálně 2-3 týdny, kdy může krvácet. Poprvé užije 2 tablety, které způsobí zmlknutí těhotenství. Pak pacientka v nemocnici vyčká 1 hodinu na možnou alergickou reakci. Za 2 dny se dostaví a užije další tabletku a tam vyčká 1 hodinu. Poté je vyvoláno krvácení. Po 2 týdnech přijde na 3. kontrolu do nemocnice, kdy se vyšetří zda je potrat úplný nebo bude potřeba další sledování nebo kyretáž dělohy.
Rizika a kontraindikace této metody jsou asthma, cukrovka, alergie, předchozí císařský řez, kouření a věk nad 35 let.

V případech, kdy je z genetické indikace (těžké vývojové vady nebo odúmrtí plodu) nutné přerušení těhotenství v pozdější graviditě- od 12. do 24. týdne. Po vypuzení plodového vejce se provede revize dutiny děložní v celkové anestezii.

Hygienické zásady po provedení interupce

Po provedení umělého potratu je nutné dodržovat určité hygienické zásady. První 3 dny omezit fyzickou aktivitu a chránit se prochlazení a onemocnění. Asi 3 týdny dodržovat zvýšenou hygienu tj. nekoupat se, ale sprchovat a pohlavní styk mít až po kontrole a po domluvě s lékařem.

Jak zažádat o interupci

Máte-li zájem o interupci, s důvěrou se na nás obraťte. Pokud jste dosud u gynekologa nebyla nebo jste registrovaná jinde, není to problém. Zeptáme se Vás na základní osobní údaje a provedeme vstupní gynekologické a ultrazvukové vyšetření. Je nutné znát datum poslední menstruace, popřípadě, zda jste již někdy interupci prodělala (pokud ano, tak kdy). Tuto informaci nelze ověřit, takže je možné ji zamlčet, ale podle zákona by se neměla provádět v kratším intervalu než po uplynutí půl roku.

Pokud je Vám méně než 15 let, tak při sepisování žádosti počítejte s tím, že je lékař povinen nahlásit podezření z pohlavního zneužívání. Do šestnácti let je navíc k interupci potřeba souhlas rodičů. Od šestnácti můžete o interupci rozhodnout sama, nicméně pokud Vám ještě nebylo osmnáct, musí lékař o provedeném výkonu rodiče alespoň zpětně informovat (nemusí vyžadovat jejich souhlas předem).

Gynekologická praxe, Prim.MUDr.Zdeněk Vebera, Brno Mendlovo nám. 17, telefon: +420 608 301 135, +420 543 246 784